Giới Thiệu

Về Chúng Tôi

 

Solari Holdings là công ty đầu tư. Chúng tôi tập trung vào việc giúp các doanh nghiệp nhỏ và nhà khởi nghiệp bổ sung nguồn vốn  để phát triển năng lực cạnh tranh cốt lõi, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Hơn thế nữa, với thế mạnh sẵn có và những công cụ đã được kiểm chứng thành công trên phạm vi toàn cầu, chúng tôi giúp các doanh nghiệp nhận đầu tư xây dựng chiến lược cạnh tranh sắc bén, xây dựng hệ thống quản trị hiệu quả và phát triển đội ngũ hiệu suất cao.

Xem thêm
Đối Tác
Lĩnh Vực Đầu Tư
Tin Tức