Giới Thiệu

Về Chúng Tôi

 

Solari Holdings là công ty đầu tư. Chúng tôi tập trung vào việc giúp các doanh nghiệp nhỏ và nhà khởi nghiệp bổ sung nguồn vốn  để phát triển năng lực cạnh tranh cốt lõi, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Hơn thế nữa, với thế mạnh sẵn có và những công cụ đã được kiểm chứng thành công trên phạm vi toàn cầu, chúng tôi giúp các doanh nghiệp nhận đầu tư xây dựng chiến lược cạnh tranh sắc bén, xây dựng hệ thống quản trị hiệu quả và phát triển đội ngũ hiệu suất cao.

Mục Đích Hoạt Động

Chung sức tạo dựng những doanh nghiệp thịnh vượng, theo đuổi triết lý kinh doanh bền vững.

 

SỨ MỆNH

Giúp các doanh nghiệp nhỏ, Startup bổ sung nguồn lực, năng cao năng lực đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững


 

giá trị cốt lõi

S

Sharing: Chia sẻ, thấu cảm trong tương tác với khách hàng, đối tác, đồng đội.

O

Open-minded: Cởi mở đón nhận những quan điểm, cách làm mới, con người mới

L

Long-term benefit: Mọi hoạt động đều hướng tới những lợi ích lâu dài

A

Accountable: Trách nhiệm với chính mình và tổ chức, ngay cả khi không có sự giám sát

R

Reliable: Thể hiện sự đáng tin cậy một cách nhất quán

I

Intergrity: Chính trực trong mọi hoàn cảnh, đối tượng. Hành động với sự trung thực và danh dự