You Can Definitely Obtain

A Winning Team

Solari là công ty đầu tư. Chúng tôi tìm kiếm những doanh nghiệp có khát vọng, có sản phẩm dịch vụ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Không chỉ đầu tư tài chính, chúng tôi giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh bằng việc mang đến những chương trình đào tạo, huấn luyện nổi tiếng quốc tế.

Action Coach – Thương hiệu huấn luyện doanh nghiệp số 1 thế giới;
Rapid Growth – Thương hiệu huấn luyện bán hàng của Matthew Pollard - Top 20 người bán hàng giỏi nhất thế giới theo bình chọn của Global Gurus…

References

Contact Us

  • Company
    Solari Holdings
  • Location
    VP06, 2nd Floor, Platinum Building, No6 Nguyen Cong Hoan St, Ba Dinh Dist, Ha Noi